NCIPS

september 13, 2011

Het NCIPS

Europa groeit en de samenleving mondialiseert. Zo ook de criminaliteit. Het waarborgen van veiligheid en het handhaven van de rechtsorde wordt hierdoor complexer. Voor individuele landen is dit nauwelijks nog te realiseren. Daarom is men aangewezen op samenwerking. Samenwerking zoals die nu al op tal van terreinen bestaat binnen de Europese Unie. Door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde op specifieke beleidsterreinen en beleid af te stemmen kan nu ook continu een antwoord worden gevonden op politiële vraagstukken.

Taken van het NCIPS

beveiligers en politie overmeesteren winkeldiefBelangrijke taken van het NCIPS zijn het adviseren, vanuit de politiepraktijk, van de vakministers over wenselijke samenwerkingspartners en het uitvoeren van verschillende politieprojecten in meerjarige programma’s. Het NCIPS is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid om Nederlandse politiemensen uit te zenden naar missies in crisisgebieden. Het NCIPS coördineert de werving en selectie en verzorgt de voorbereiding, begeleiding en nazorg van de geselecteerde politiefunctionarissen. Ten slotte is het NCIPS het aanspreekpunt voor buitenlandse missies en partners.

Het NCIPS is een organisatie waarin de volgende krachten gebundeld zijn:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Justitie
Regionale politiekorpsen
Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)
De Politieacademie

Woon je in een inbraakgevoelige wijk? Via Vergelijken.net kan je inboedelverzekeringen van meerdere verzekeraars vergelijken en direct afsluiten.

Disclaimer: het NCIPS maakt geen gebruik meer van deze website. De informatie op deze website dient u te lezen in de verleden tijd. Deze website is op geen enkele wijze meer verbonden aan welk overheidsorgaan dan ook.